Nr 10

Säde Huhta

Teckning och broderi


Lottas Garage  Skog  671 94 Brunskog

huhta.sade@gmail.com tel: 070-6862856


Jag tecknar med nål och bläck, ofta människor och nästan alltid hus.