Håkan Blomqvist &

            Karin Westman

Glas  

Glasstudion Boda Prästgård 665 93 Kil  070-519 97 38, www.blomqvist-westman.se

karin.westman@gmail.com   och   hkan.blomqvist@gmail.com    

Nr 2

Vårt material är i huvudsak  glas i många olika former.

Vi arbetar med mindre såväl som större skulpturer för både inne och utemiljöer.

Skulpturer för både hemmet och den offentliga miljön.