Nr 3

Lena Schött

Skulptur

Missionshuset Högboda gård

073-846 76 93

nenneschott@gmail.com

I den här världen, som för mig ter sig allt svårare att förstå,

där samspelet mellan oss människor och vårt förhållande till naturen och djuren, hänsynslöst skjuts åt sidan för ekonomisk vinning, är skapandet min ventil

Jag har sällan en plan, utan låter mina händer och känslor bestämma riktning och material.

I år hittar ni mig hemma i min ateljé i Missionshuset i Högboda gård.