Per Erik "Perra" Aronsson

Skulptur

Brunsberg Skolan 67194 BRUNSKOG

‭0570-570 10‬  076-817 43 08‬

perrarons@gmail.com


Intryck o uttryck i olika material såsom sten lera järn m.m

Nr 7

Gästutställare

Li Xiaoyu

som visar fotografi

Tel: 070-518 95 88  www.dumplingsikil.se


"Konst går utöver mitt yrke"