Välkomna till årets runda 4-5:e maj 2024!

                     Öppettider  kl 11-17

Facebook: Konstrundan Värmlands Hjärta  

Instagram: konstrundanvarmlandshjarta

Konstnärerna kommer att hålla föredrag varje dag om sin konstnärliga verksamhet. Se mer på deras respektive sida.

Medarrangörer:

Sponsorer: