Malin Janliden

Måleri

Ölserud Där Framme    


073-02 36 145   malin.janliden@gmail.com      konst.se/janliden     Instagram: janliden

Nr 3

Jag jobbar ofta med abstrakt eller semi-abstrakt måleri. Att få sätta mig framför ett blankt papper och skapa något som inte är förutbestämt ger mig en känsla av lugn och frihet. Likt det abstrakta måleriet ger naturen mig en frihetskänsla. Det har därför blivit naturligt att det ofta är därifrån jag hämtar inspiration.


Jag hoppas alltid att jag kan väcka fantasi med mitt måleri. Jag vill ge betraktaren möjlighet att få tolka och uppleva fritt. Efter att jag är färdigarbetad med en målning är det spännande att låta den leva vidare och konstant förvandlas genom andras ögon. Jag ser det lite som att jag lägger en grund och tillsammans fortsätter vi skapa otaliga motiv. Det är för mig otroligt motiverande, befriande och inspirerande att tänka så.


Malin kommer att hålla föredrag varje dag om sin konstnärliga verksamhet.

Lördag ca klockan 13 och 15, Söndag ca klockan 13 och 15