Maria Andersson

Textil


Tortan Västelagårn  

0736753983   maria.mairam@gmail.com    www.mariaaandersson.se    Instagram: mariaaandersson.se

Nr 8

Maria kommer att hålla föredrag varje dag om sin konstnärliga verksamhet.

Lördag ca klockan 12, 14, 16 och Söndag ca klockan 12, 14, 16

För mig är processen i fokus. Där slump och improvisation hand i hand med tidigare erfarenheter leder arbetet framåt. Ett projekt startar alltid i vävstolen, där får arbetet ta sin plats, hitta sin väg för att se hur det sakta växer fram. Det ena leder till det andra, genom snår av trådar i olika riktningar, rytm och tempo. Mina händer, muskelminnet i samspel med vävstolen, där jag söker en känsla av stillhet och tystnad.


Jag jobbar nu med två projekt ”FURUM” och ”Timglas”. Den gemensamma närmaren för båda projekten är väven, livet, tiden och skogen.


Timglas har pågått i snart 10 år, där tredimensionella former lyfts från väggen och intar rummet. Där arbetet i vävstol och material är i fokus, jag förhåller mig till materialets kvalité och egenskaper, styrka och svaghet, förmåga att både absorbera och reflektera ljus. Allt påverkar dess fall och karaktär.  Stillheten och tystnaden finns i den abstrakta form som intar rummet, hänger stilla och monumental. Ett lugn finns i den vävda ytan som med all säkerhet är vad den är, är vad du ser.


FURUM är ett projekt som består av tvådimensionella verk.

Där vävningen handlar om tid och är en progressiv process. Det handlar om gamla erfarenheter som leder till nya, ett konstant pågående arbete i rörelse, i olika riktningar. Likt varp och inslag, vertikalt och horisontellt. Där kunskap och insikter bygger på varandra, som lager på lager med tiden sakta skapar en helhet. Likt inslag för inslag, växer väven fram.

Kliv in det vakuum

som skapas

där tid och rum försvinner för en stund

låt arbetet ta sin plats

hitta sin väg

se hur det sakta växer fram.