Nr 9

Nenne Schött von Koppy

Form och färg


Lottas Garage  Skog

073-846 76 93 nenneschott@gmail.com

I den här världen, som för mig ter sig allt svårare att förstå, där samspelet mellan oss människor och vårt förhållande till naturen och djuren hänsynslöst skjuts åt sidan för ekonomisk vinning, är skapandet min ventil. Jag har sällan en plan, utan låter mina händer och känslor bestämma riktning och material.

I år hittar ni mig i Lottas garage i Skog.

Nenne kommer att hålla föredrag varje dag om sin konstnärliga verksamhet.

Lördag ca klockan 13.30, 16.30 och Söndag ca klockan 13.30, 16.30