Per Erik "Perra" Aronson

Skulptur


Ö Korsmossen 1 Högboda 665 93 KIL

0768 174308


Efter 40 år i gamla skolan i Brunsberg befinner jag mig nu på den lilla gården Korsmossen där jag i ladugården så smått börjat starta upp verksamheten igen.

Som tidigare arbetar jag i olika material; lera, sten, metall mm där idén väljer vilket material som blir lämpligast till att nå uttrycket jag söker.

Välkomna!

Nr 4

Per Erik kommer att hålla föredrag varje dag om sin konstnärliga verksamhet.

Lördag ca klockan 12, 14, 16 och Söndag ca klockan 12, 14, 16