Nr 11

Säde Huhta

Teckning


Lottas Garage  Skog  671 94 Brunskog

huhta.sade@gmail.com tel: 070-6862856


Jag tecknar landskap med bläck.