Julia Rio

Måleri & Textil

Tortan Västelagårn    

0722274310   contact@juliario.com    Instagram:juliariorio    Hemsida:  juliario.com  


Nr 5

Julia Rio (1991) intresserar sig för olika hantverkstekniker och hur de kan sammanflätas i varandra. Skapandeprocessen är ett meditativt tillstånd där lekfullhet och nyfikenhet är drivkraften framåt. År 2013 satte Julia upp sitt första virkade gatukonstverk i London och med det öppnades en ny port. Det textila översattes snabbt till storskaliga väggmålningar och intresset för att bidra till trygghet och mänsklig närvaro i det offentliga rummet blev starkt. Det kännetecknande är konstverkens drömlika karaktär, färgglada fantasivärldar där allt är möjligt. Motiven är abstrakta med inslag av växtlighet, krukor och symboler och tar sig i uttryck i tekniker såsom tuftning, textila collage och måleri. Julia tog sin kandidatexamen i konsthantverk med inriktning textil från Konstfack 2018 och har sedan dess arbetat med muralmålningar, offentlig konst och utställningar.