Julia Rio

Måleri & Textil

Tortan Västelagårn    

0722274310   contact@juliario.com    Instagram:juliariorio    Hemsida:  juliario.com  


Nr 5

Julia Rio (1991) intresserar sig för olika hantverkstekniker och hur de kan sammanflätas i varandra. Skapandeprocessen är ett meditativt tillstånd där lekfullhet och nyfikenhet är drivkraften framåt. År 2013 satte Julia upp sitt första virkade gatukonstverk i London och med det öppnades en ny port. Det textila översattes snabbt till storskaliga väggmålningar och intresset för att bidra till trygghet och mänsklig närvaro i det offentliga rummet blev starkt. Det kännetecknande är konstverkens drömlika karaktär, färgglada fantasivärldar där allt är möjligt. Motiven är abstrakta med inslag av växtlighet, krukor och symboler och tar sig i uttryck i tekniker såsom tuftning, textila collage och måleri. Julia tog sin kandidatexamen i konsthantverk med inriktning textil från Konstfack 2018 och har sedan dess arbetat med muralmålningar, offentlig konst och utställningar.

Julia kommer att hålla föredrag varje dag om sin konstnärliga verksamhet.

Lördag klockan 12, 14, 16 och Söndag klockan 12, 14, 16