Nr 8

Nenne Schött

Form och färg


Lottas Garage  Skog  671 94 Brunskog

073-846 76 93 nenneschott@gmail.com

I den här världen, som för mig ter sig allt svårare att förstå, där samspelet mellan oss människor vårt förhållande till naturen och djuren hänsynslöst skjuts åt sidan för ekonomisk vinning, är skapandet min ventil. Jag har sällan en plan, utan låter mina händer och känslor bestämma riktning och material.

I år hittar ni mig i Lottas garage i Skog.

Nenne kommer att hålla föredrag varje dag om sin konstnärliga verksamhet.

Lördag klockan 13.30, 16.30 och Söndag klockan 13.30, 16.30