Nr 5

Lena Hellström

Måleri

Gästutställare

Konstnär, formgivare, författare


Hembygdsgården Orrnäset Högboda    info@lenahellstrom.se   www.lenahellstrom.se

Jag arbetar växelvis med stora akvareller och med textila verk. Naturmaterial, enkelhet och naturen samt japansk bildtradition som förebilder och inspirationskällor får bli den korta beskrivningen av mitt konstnärsskap.


Under konstrundan  Värmlands hjärta visar jag akvarellmåleri där jag förmedlar kraften i växters och blommors liv men också med inslag av minnen som handlar om människor. Jag kallar utställningen ”I evighet?”