Våra sponsorer 2022

Tack, tack alla sponsorer!

Konstnärerna kommer att hålla föredrag varje dag om sin konstnärliga verksamhet.